Rabu, 10 November 2010

WARGA PALESTIN

di pedih hujan senjata
di musnah kota peradaban dunia
di sengsara ladang kebuluran
di hanyir banjir kematian
terdengar lagu pilu
anak hilang ayah
isteri hilang suami
perempuan hilang mahkota
lelaki hilang maruah
tubuh hilang anggota
jasad hilang nyawamenggegar rasa warga dunia
mencair tugu besi kuasa manusia
menebar sayap raksasa simpati
melenyap senyum pahit wajah sakit
warga PALESTIN.

WARDAH MUNIRAH
FAKULTI PENULISAN, ASWARA

Berita Minggu, 7 November 2010

Ahad, 7 November 2010

PANDUAN UNTUK PEMEGANG HAK CIPTA

INDUSTRI KREATIF NEGARA semakin rancak membangun. Meskipun agak ketinggalan jika dibandingkan dengan industri kreatif di Barat, Malaysia seharusnya tetap berbangga dengan pencapaian kreatif yang dimiliki. Berbeza dengan industri kritikal lain yang menjurus kepada pembangunan fizikal, industri kreatif menjana perkembangan intelektual dan ketinggian nilai estetika dalam diri masyarakatnya. Pemupukan nilai intelektual dan kesedaran estetik menerusi industri kreatif adalah sangat penting, apatah lagi melihat pada kebejatan nilai moral dalam kalangan masyarakat moden kini. Industri kreatif yang mencakupi seni penulisan, muzik, filem dan sebagainya mampu menjadi landasan dalam mendidik jiwa manusia untuk menjadi lebih halus dan luas fikiran.

Sekiranya di Barat, industri kreatif telah dianggap sebagai satu industri penting yang turut memberi sumbangan besar terhadap kemajuan ekonomi negara. Sejajar dengan itu, industri kreatif di Barat sering mendapat liputan media di samping perlindungan terhadap penggiat dan karya yang dihasilkan secara serius. Penguatkuasaan undang-undang yang diaplikasikan Barat terhadap perlindungan karya dalam industri mereka wajar dicontohi. Namun demikian, masyarakat kita pula agak ketinggalan dalam menguasai ilmu perlindungan dan penguatkuasaan yang melibatkan industri kreatif tempatan. Adalah lebih mendukacitakan apabila berlaku pelbagai kes yang menjejaskan penggiat industri kreatif tanah air tidak diambil tindakan undang-undang lantaran kekurangan pengetahuan masyarakat terutamanya penggiat industri mengenai akta undang-undang yang tersedia bagi melindungi hak pengkarya terhadap karya yang dihasilkan.

Pengetahuan terhadap Akta Hakcipta 1987 adalah penting bagi setiap pengkarya agar mampu bertindak dan mempertahankan hak terhadap karya yang dimiliki.

Buku Karya Kita Hak Kita ditulis oleh Nisah Haron yang arif dalam lapangan perundangan. Bertujuan khusus memberi pengetahuan dan ilmu berkaitan hak cipta terhadap pengkarya, buku ini dibahagikan kepada 27 judul dengan satu subjudul untuk setiap bab. Penulis menulis panduan-panduan yang ada di dalam buku ini atas dasar tanggungjawab untuk memberi kesedaran berkenaan hak cipta dalam kalangan penulis yang masih lagi rendah. Gejala pengkarya yang kurang mengambil berat perihal hak cipta sebenarnya membuka lebih ruang untuk membenarkan masalah dan pelanggaran hak cipta berlaku. Oleh yang demikian, penulis memberi penekanan berkaitan hak cipta mengikut Akta Hakcipta 1987 dengan pindaan tahun 2003.

Bagi memberi pencerahan kepada pembaca terutamanya pengkarya yang serius mahu memenuhkan kantung ilmu perundangan agar tidak tersalah arah dalam dunia kreatif yang diceburi, penulis memulakan perbincangan dalam buku ini dengan judul Perkara-perkara Asas Hak Cipta. Nisah Haron menegaskan bahawa pengetahuan ini adalah sangat penting terutamanya bagi penulis rentetan daripada keterikatan yang tinggi antara hak cipta dengan penulis. Penulis juga perlu menyedari bahawa undang-undang hak cipta hanya melindungi karya yang ditulis. Hal ini bermakna, selagi sesebuah idea itu belum dipindahkan ke dalam bentuk bertaip atau material maka perkara itu belum layak dilindungi akta ini. Dalam judul yang sama, penulis dikatakan memegang hak cipta pertama bagi mana-mana karya yang dihasilkan. Sesuai dengan sifat hak cipta sebagai harta intelek, hak cipta boleh saja dimiliki dan diserah kepada pihak yang kedua dengan syarat serta kaedah tertentu (2008:20).

Sementelahan itu, penulis turut memperincikan syarat untuk sesebuah hak cipta itu layak mendapat pelindungan di bawah akta yang ditetapkan. Perkara ini dibincangkan dalam judul dua Hak Cipta Adalah Harta. Berdasarkan judul ini, pembaca atau pengkarya akan mengetahui bahawa terdapat beberapa syarat yang mesti dipatuhi terlebih dahulu sebelum sesebuah karya itu layak dilindungi. Syarat-syaratnya adalah seperti yang berikutnya :

* Karya itu mestilah asli;
* Karya itu telah ditulis, direkod ataupun telah dijadikan di dalam bentuk bahan;
* karya itu termasuk di dalam satu daripada kategori karya yang dilindungi;
* Karya itu memenuhi syarat-syarat untuk mendapat hak cipta (2008:29)

Pelanggaran hak cipta boleh berlaku dalam keadaan yang tidak disangka-sangka. Dalam bab 4 Pembuktian Karya Pemilik, penulis berkongsi pengetahuan berkenaan kaedah-kaedah yang boleh dilakukan seseorang pengkarya bagi membuktikan hak ciptanya telah dilanggar. Kaedah pembuktian ini boleh dilakukan dengan beberapa cara seperti pembuktian dokumen yang melibatkan salinan peribadi dan dokumentasi proses kreatif. Selain daripada itu, penulis juga menghantar manuskrip atau bahan yang telah dihasilkan ke alamat sendiri melalui perkhidmatan pos berdaftar. Kiriman yang telah diterima tidak boleh dibuka sehinggalah muncul kes pelanggaran hak cipta. Pengkarya juga boleh membuktikan hak ciptanya menerusi penggunaan Surat Akuan Berkanun dengan mendapat persaksian oleh pesuruhjaya sumpah (2008: 46-47).

Konsep hak cipta bersamaan dengan konsep harta ketara yang boleh dilihat seperti telefon bimbit, komputer riba rumah dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, hak cipta juga boleh dijual, dibeli, dipindahmilikkan, diwasiatkan atau disewakan kepada orang lain (2008:96). Dalam hal ini adalah penting bagi pengkarya agar meneliti terlebih dahulu sebarang perjanjian yang perlu ditandatangani agar tidak beBoldrlaku sebarang kesulitan pascaperjanjian dilakukan. Hal ini diperincikan oleh pengurus dalam bab 10 Hak Cipta Suatu Bentuk Harta. Judul ini menjelaskan setiap definisi dan kaedah bagi proses yang berkaitan dengan penyerahan hak cipta sesuatu karya.

Naskhah ilmiah Karya Kita Hak Kita adalah sebuah himpunan panduan yang sangat bermanfaat untuk pengetahuan masyarakat amnya, dan kepada penggiat industri kreatif khususnya. Beberapa contoh kes yang melibatkan pelanggaran hak cipta dan situasi kes ditampilkan pengarang bagi menambah daya faham pembaca. Gaya santai yang dikemukakan penerbit buku ini iaitu Al-Ameen Serve Holdings Sdn. Bhd menjadikan inti bacaan dengan pembaca menjadi lebih akrab. Paparan ilustrasi yang menarik dan santai membolehkan pembaca menguliti karya ini dengan rasa senang. Paparan kolum komik yang agak lucu dalam menyindir pengkarya yang tunailmu berkenaan hak cipta mampu menggerakkan rasa dan fikir pembaca untuk serius dalam mencerap idea dan isi kandungan buku bermanfaat ini.