Isnin, 29 Mac 2010

MITOS DALAM SASTERA RAKYAT

MENGIKUT Kamus Dewan Edisi Ketiga ; muka surat 893 menyatakan bahawa perkataan mitos bermaksud cerita-cerita zaman dahulu yang dianggap benar, terutamanya yang mengandungi unsur-unsur konsep atau kepercayaan tentang sejarah awal kewujudan sesuatu suku bangsa, kejadian-kejadian alam. Maksud kedua pula ialah cerita tentang seseorang atau sesuatu yang tidak benar atau direka-reka, dongeng. Manakala, Kamus Sastera Melayu; halaman 62 pula mendefinisikan perkataan mitos sebagai cerita rakyat yang disebarkan secara lisan. Watak-watak dan kejadian-kejadian di dalamnya tidak dapat diterima oleh akal biasa. Cerita ini mungkin berupa mitos tentang pembukaan sesuatu tempat seperti pembukaan negeri Melaka atau asal usul terjadinya Gunung Jerai.

Dengan ini, jelaslah bahawa unsur mitos dalam karya klasik boleh dikatakan sebagai unsur-unsur penambah atau penyedap yang bertujuan untuk mensensasikan lagi sesebuah cerita itu untuk menarik perhatian penonton dan pendengar. Di dalam karya klasik Hikayat Awang Sulung Merah Muda, pembaca dan pengkaji dapat melihat dengan jelas beberapa unsur mitos melalui senarai yang disediakan :

1. Tuan Puteri Helang Bakau mengidam pelanduk jantan putih mengandung terubuk jantan mengarang telur yang secara logiknya tidak wujud. ( ms 5 )

2. Tuanku Si Helang Laut telah menjala terubuk jantan mengarang telur dengan menggunakan jala sutera bungkal emas di Lautan Tanjung Jati yang memperlihatkan penglipur cuba memasukkan unsur hiperbola dengan mewujudkan situasi Si Helang Laut memukat ikan dengan menggunakan jala yang diperbuat daripada emas. (ms 7 )

3. Awang Sulung Merah Muda berjumpa dengan dua batang kayu yang sangat besar dengan jangka lebarnya yang satunya seakan tujuh hari mengelilinginya dan yang sebatang lagi dengan jangka mengelilinginya selama separuh hari. ( ms 37 )

4. Datuk Batin Alam cuba menghancurkan kakap yang dibuat oleh Awang Sulung Merah Muda tetapi semakin cuba dirosakkannya, kakap itu bukan binasa malah menjadi bertambah cantik. ( ms 39 )

5. Awang Sulung Merah Muda menggunakan kesaktiannya untuk menarik perhatian dan simpati Puteri Dayang Seri Jawa supaya tidak diusir oleh Datuk Nakhoda Tua. ( ms 48 )

6. Awang Sulung Merah Muda menggunakan kesaktiannya menggantikan diri dengan sebatang tiang sebagai ganti diri untuk Puteri Dayang Nuramah yang kesedihan kerana terpaksa berpisah dengan Awang Sulung Merah Muda. ( ms 57)

7. Awang Sulung Merah Muda dengan keajaibannya telah memenuhkan geliung Datuk Nakhoda Tua dengan timbuan dinar emas yang melimpah ruah. ( ms 85 )

8. Unsur mitos dapat dilihat melaui gurindam yang bermaksud untuk memperlihatkan hiperbola kehebatan Awang Sulung Merah Muda sejak awal lahirnya.

“Tujuh bilah lantai terpatah,
Tujuh mengkawan atap terpatah,
Berderu-deru hujan panas,
Panah-memanah halilintar,
Berbunyi sekalian bunyi-bunyi."
( ms 15 )

Tiada ulasan:

Catat Ulasan