Rabu, 29 Julai 2015

Nur Fatiha Fadila, "Tinjauan Makna "Intelektualisme" dalam Tradisi Keilmuan Barat-Islam dan Kedudukannya dalam Kesusasteraan Melayu", Dewan Sastera, Julai, 2015:21-26.

Nur Fatiha Fadila, "Dera: Ketahui Hak Adik", Dewan Pelajar, Julai, 2015:4-5Jumaat, 24 Julai 2015

HAKIKAT KAYA

Erti kaya yang sebenarnya
Bukan pada timbunan harta-
Tetapi pada pengertian hamba
Tentang hakikat Tuhan dan insan.

Hakikat dunia, 
Ladang hari kemudian
Untung-rugi insan
Kaya-miskin yang sebenar
Di situ mendapat kepastian.Ahad, 12 Julai 2015

MALAM SERIBU BULAN

Kau boleh kasihkan dia sedalam-dalamnya,
hanya sepuluh hari saja.

Satu antara dua - seribu tahun tanpa Kintan,
atau sepuluh malam Kintan dalam pangkuan.

Aku memilih sepuluh hari,
dalam sehari ada seribu bulan.

-Noordin Hassan, Bukan Lalang Ditiup Angin


Rabu, 8 Julai 2015

MAKNA

Makna cinta diri insani
Bukan dakap erat jasadi,
Sabar-harap pada Ilahi
Pemberi bahagia abadi

Makna rindu dalam diri
Bukan ujaran nafsu insani,
Rapat doa ke langit Ilahi
Pemberi nikmat hakiki

Orang sabar selalu menang
Hatta, dalam perjuangan perasaan

Sabtu, 4 Julai 2015

SHIKWA & JAWAB-I-SHIKWA, SIR MUHAMMAD IQBAL

SAJAK Shikwa ditulis pada tahun 1909 dan memaparkan pandangan Sir Muhammad Iqbal tentang kemunduran, kemiskinan dan kesengsaraan yang dilalui masyakarat Islam di India. Ini berbeza dengan kehidupan masyarakat bukan Islam (kafir, musyrik, penyembah berhala) yang menurut Iqbal dilimpahi kemewahan, kekayaan dan kesenangan (1983:41). Kehidupan baik yang menyebelahi masyarakat bukan Islam dianggap  sebagai ketiadakadilan (injustice) Allah SWT terhadap masyarakat Muslim India (1983:30). Pertimbangan ini didasarkan kepada pengamatannya terhadap usaha masyarakat Islam di India untuk beriman dan sedaya upaya mempertahankan agama Allah SWT melalui jalan peperangan, dan kesanggupan hidup dalam kemiskinan semata-mata untuk menyatakan keimanan kepada Allah SWT:

Who were the people who asked only for You and no other?
And for You did fight battles and travails suffers?
Whose world-conquering swords spread the might over one and all?
Who stirred mankind with Allah-o-Akbar’s clarion call?
Whose dread bent stone idols into fearful submission?
(183:37).


Empat tahun selepas penerbitan Shikwa yang menimbulkan kontroversi dan kecaman sebahagian ulama’, Iqbal menulis Jawab-i-Shikwa (1913), yang merupakan analogi jawapan Allah SWT terhadap persoalan-persoalan yang dibangkitkan dalam Shikwa. Dalam Jawab-i-Shikwa, Iqbal menjelaskan antara sebab kemunduran masyarakat Islam ialah pemahaman yang salah terhadap ajaran Islam yang sebenar. Ini merujuk kepada tindakan masyarakat Islam yang dilakukan bukan didasarkan kepada ilmu sebaliknya sebagai satu ikut-ikutan. Justeru, keimanan dan pengorbanan terhadap Islam yang dianggap telah sempurna itu adalah satu bentuk tipu daya kepada umat Islam sendiri. 

Antara perkara penting yang disifatkan sebagai punca kemunduran masyarakat Islam ialah perpecahan dalam kalangan umat Islam itu sendiri (1983:73). Berhubung perkara ini, Iqbal antaranya menyebut kehidupan masyakat bukan Islam yang dalam Shikwa diperakukan sebagai baik, sempurna dan membahagiakan terjadi antaranya disebabkan kecenderungan mereka mengamalkan ajaran yang terkandung di dalam Islam seperti perpaduan, saling memahami dan memaafkan:

You always quarrel among yourselves: they were kind and understanding.
You do evil deeds, find faults in others: they covered other’s sins and were forgiving
(1983:81).

Khamis, 2 Julai 2015

FALSAFAH AKHLAK KERANA ALLAH OLEH ZA'BA

DALAM Bahath 7, Asohan Budi Za'ba membincangkan tentang falsafah akhlak "kerana Allah". Za'ba mengupas peri tiga fasa ketaatan manusia iaitu:

1. Ketaatan kerana mahukan balasan
2. Ketaatan kerana kasihkan Tuhan
3. Ketaatan kerana kebaikan dan kejahatan yang ditetapkan Allah

Ketaatan tahap ketiga ialah kemuncak ketaatan pada jiwa insan yang paling bersih dan mendekati makna taqwa yang sebenarnya iaitu menjaga suruhan dan larangan Allah, iaitu dengan melakukan kedua-dua perkara itu semata-mata kerana sifat jahat dan baik perkara itu, bukan mengharapkan balasan atau kerana takut. Za'ba menyimpulkan perbincangan ini menerusi rangkap-rangkap syair.

(Za'ba, 1958, Asohan Budi, H.M. Shah Enterprise: Kuala Lumpur)

Buatlah baik ayuhai rakan,
Ke dalam laut kamu campakkan;
Jikalau tidak dikenal ikan,
Tuhanmu tahu iakah bukan.

Sebagai pembaca tentu kita ada pengalaman menghadapi buku yang kita susah nak berhenti daripada membacanya. Ada keseronokan pada setiap halaman yang mengikat pembaca untuk terus menekuninya. Buku karangan Za'ba yang terbit pada tahun 1958 ini antara contoh bagaimana pembaca (saya) terikat kepada makna (teks).Al Fatihah Zainal Abidin Ahmad


Rabu, 1 Julai 2015

SIKAP GURU TERHADAP ILMU

SOCRATES guru dan ahli falsafah yang begitu disayangi oleh murid-muridnya yang ikhlas dahagakan ilmu. Beliau mengajar tanpa meminta bayaran kerana tujuannya adalah berkongsi dan meraikan pengetahuan. Dengan itu, Socrates menolak golongan berpangkat yang tidak jujur dan tidak ikhlas pada ilmu untuk menjadi muridnya. Keperibadiannya yang sebegini menjadikan dia tidak disenangi dan dimusuhi sarjana-sarjana tiruan yang menjual ilmu untuk mendapat keuntungan material dan populariti. Pada usia 70 tahun, Socrates dihukum mati, tetapi ternyata dia 'hidup' sehingga kini.

Bagi Socrates, mati kerana memperjuangkan ilmu dan kebenaran lebih mulia daripada memalsukan ilmu dan kepandaian untuk mengaut keuntungan material dan kesenangan hidup di dunia.

Agus Salim, 1954, Djejak Langkah, ms. 336


Isnin, 29 Jun 2015

DJEJAK LANGKAH & ASOHAN BUDI: KESELARASAN PEMIKIRAN DUA ULAMA'-PENGARANG

SAYA selesai membaca dua karangan ulama'-pengarang di kepulauan Melayu-Indonesia ini iaitu Djejak Langkah (1954) oleh Haji Agus Salim dan Asohan Budi (1958) oleh Pendeta Za'ba. Hasil pembacaan mendapati kedua-dua karangan ini mempunyai dua fokus iaitu tentang kehidupan masyarakat di negara masing-masing merangkumi politik, ekonomi, dan sosial, dan kedudukan Islam sebagai ukuran penilaian kehidupan yang perlu dipertahankan.

Perbezaannya terletak pada konteks mengikut situasi di kedua-dua negara. Umpamanya, Haji Agus Salim membahaskan aspek kemerdekaan Indonesia daripada penjajahan Belanda baik dari segi fizikal dan khususnya mental. Pendeta Za'ba pula selain menekankan kepentingan orang Melayu untuk membebaskan diri daripada penjajahan fikiran bawaan Barat, turut membicarakan dengan panjang lebar aspek ekonomi orang Melayu. Dari segi sosial, kedua-dua pengarang menekankan pentingnya aspek sosial (khususnya kebudayaan) dipasakkan kepada falsafah Tauhid dan Islam. Dalam konteks inilah, kedua-dua ulama'-pengarang ini menekankan kewajipan manusia untuk berpegang kepada Islam apabila berhadapan dengan pengaruh Barat baik dari aspek material mahupun epistemologi. 
Kedua-dua ulama'-pengarang ini menekankan kenyataan bahawa Islam terlebih dahulu membawa konsep intelektualisme, individualisme dan nasionalisme di Alam Melayu ketika Barat mengalami zaman kegelapan (Islam yang memperkenalkan ketiga-tiga konsep itu kepada Barat sehingga mendorong mereka mencapai zaman kebangkitan). Ketiga-tiga konsep ini terikat pada falsafah Tauhid, peranan al-Quran dan peranan aqal. 

Dalam hal ini, kedua-dua pengarang menjelaskan tentang falsafah Tauhid, iaitu merujuk perakuan tentang keesaan Allah SWT sebagai Maha Pencipta. Perakuan bahawa hanya Allah SWT yang layak disembah membebaskan manusia daripada cengkaman animisme dan feudalisme. Konsep perhambaan dihapuskan sekali gus terlerainya strata sosial yang memisahkan manusia kerana darjat. Ini memberi hak kepada manusia sebagai individu yang tidak lagi tertakluk pada kuasa alam ghaib atau kuasa istana.

Seterusnya, kehadiran Islam yang membawa bersamanya al-Quran menjadikan masyarakat di Alam Melayu dapat menerima ilmu pengetahuan tanpa sebarang sekatan sosial. Hal ini bertepatan dengan konsep qalam yang tersebut dalam al-Quran, yang menuntut umat Islam untuk membaca dan menulis (mencari, menyebarkan dan mempertahankan ilmu yang benar). 

Selain itu, peranan aqal yang ditegaskan dalam al-Quran pula merujuk kepada kemampuan manusia untuk membuat pertimbangan secara rasional berpandukan al-Quran. Kesemua ini telah mengangkat darjat manusia dan mengeluarkan manusia daripada kejahilan kepada cahaya ilmu.

Persamaan yang dapat dikesan dalam dua karangan ini ialah susunan perbahasan. Kedua-dua ulama'-pengarang ini memulakan perbahasan dengan topik yang lebih ringan seperti politik, ekonomi dan budaya sebelum disusuli dengan perbahasan tentang falsafah.

Perbezaan yang saya kesan daripada pembacaan terhadap dua karangan ini iaitu style penyampaian penulisan Haji Agus Salim yang lebih lembut dan halus, manakala style Pendeta Za'ba yang lebih tegas. Penyampaian penulisan Pendeta Za'ba mengingatkan saya kepada penulisan Imam Ibn Qayyum Al Jauzi yang lantang, keras dan tegas dalam mempertahankan kebenaran yang diyakininya. Membaca gaya penulisan seperti ini membuatkan saya tertawa, termenung dan memberi kepuasan yang tersendiri. Penyampaian penulisan Haji Agus Salim pula mengingatkan saya pada tulisan-tulisan TG Nik Abdul Aziz Nik Mat yang lembut. 

Djejak Langkah (1954)
1. Anutan dan Dasar
2. Kemajuan Tanah Air dan Bangsa
3. Tinjauan dan Kecaman
4. Islam
5. Kebudayaan
6: Falsafah

Asohan Budi (1958)
Bahagian 1
1. Peri Kemuliaan Perangai (3 Fasal)
2. Kewajipan Kasar kepada Diri Sendiri (3 Fasal)
3. Kewajipan Halus kepada Diri Sendiri (6 Fasal)
4. Didekan kepada Anak2 (4 Fasal)
5. Ajaran Jimat Chermat- Dalam Islam (4 Fasal)

Bahagian 2
6. 'Ibadat Puasa Dalam Islam (4 Fasal)
7. Bera'mal kerana Allah (4 Fasal)
8. Mencapai Ketinggian Dunia Akhirat (3 Fasal)
9. Ugama dan Kemestian-nya Kepada Manusia (4 Fasal)
10. Pelajaran Ugama Pada Umat Melayu (5 Fasal)

Al Fatihah buat Allahyarham Haji Agus Salim, Allahyarham Zainal Abidin Ahmad yang meninggalkan kita karangan-karangan yang bermanfaat. Semoga Allah merahmati mereka dengan daya usaha karangan ini.

Rabu, 3 Jun 2015

LAYLA MAJNUN

Tuan melihat dengan mata
Nampak segala pincang nan nyata
Layla merenung dengan cinta
Terpancar semesta hakikat jiwa-
Budi di dalam jasad hamba

Jadikan Majnun luar biasa 

Selasa, 2 Jun 2015

IKHLAS

ANTARA perkara yang saya mohon ialah keikhlasan. Semoga Allah SWT memberi saya keikhlasan. Ikhlas dalam kehidupan. Keutamaan dan kepentingan keikhlasan dapat dilihat penekanannya dalam penamaan Surah al-Ikhlas yang termaktub di dalam al-Quran. Akan tetapi, apakah keikhlasan dan bagaimanakah keikhlasan diraih? Bagaimana kita mahu ikhlas tanpa punya ilmu tentangnya?

Saya insaf, pemahaman saya tentang ikhlas sangat dangkal. Setakat yang saya tahu, ikhlas melakukan/memberi sesuatu supaya mendapat pahala dan reda Allah SWT. Pemahaman saya terhenti di situ. Sehinggalah beberapa tahun kebelakangan ini, persoalan tentang ikhlas sering timbul dalam fikiran saya tetapi dalam konteks yang terpecah-pecah.

Ketika itulah, sang darwis memperkenalkan saya perlahan-lahan tentang falsafah ikhlas. Kata sang darwis, "memberi dengan ikhlas dan menerima dengan ikhlas ialah dua perbuatan yang satu makna iaitu syukur". Tambahnya lagi di celah kuliah yang lain, "Orang memberi tidak pernah rugi kerana apa yang ada di tangannya pun bukan miliknya". Pada waktu yang lain, sang darwis berkata, "Yang memberi tidak rasa berat jika dia ikhlas. Yang memberi tidak pernah menuntut kerana itu akan merendahkan akhlaknya. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah mengajar orang berbudi, bukan untuk menjadi angkuh kerana yang menerima sangat bersyukur."

Persoalan ikhlas ini semakin mendapat perhatian saya selepas membaca sebuah buku dalam beberapa hari lalu yang memuatkan sabda Nabi Muhammad SAW tentang ikhlas. Seorang sahabat Nabi Muhammad SAWA mempersoalkan balasan dan reaksi tanpa curiga Nabi Muhammad SAW terhadap perbuatan seseorang. Sahabat mencurigai keikhlasan orang itu, maka Nabi Muhammad SAW menjelaskan bahawa bukanlah tanggungjawab insan untuk mentafsirkan apa yang ada di sebalik perbuatan orang itu. Cukuplah sekadar menerima penzahirannya yang nyata dilihat baik. Daripada kisah ini, Nabi Muhammad SAW mengajar kita untuk bersangka baik pada kebaikan yang dizahirkan orang lain. Hal ini bangkit dalam perbincangan dengan kenalan pada malam tadi.

Pagi ini, saya hadir lagi dalam kuliah sang darwis, masih lagi tentang ikhlas. Sang darwis memulakan kuliahnya dengan hadis Nabi Muhammad SAW tentang keutamaan bersedekah hatta dengan sebelah biji kurma. Menurut sang darwis, falsafah di sebalik hadis itu ialah keikhlasan memberi dan keikhlasan menerima. Jelasnya, perbuatan bersedekah penting khususnya untuk mendidik hati sang pemberi daripada kecintaan terhadap dunia dan keangkuhan dalam diri. Selain itu, sang penerima juga mendapat didikan yang sama jika ikhlas menerima hatta pada pemberian yang sebesar zarah. Lanjut sang darwis lagi, tahap ikhlas itu ada dua. Tahap pertama merangkumi keikhlasan pada sesama manusia, dan yang tertinggi iaitu keikhlasan kepada Allah SWT dalam erti makna Ihsan.

Begitulah falsafah ikhlas, ikhlas memberi dan ikhlas menerima yang perlahan-lahan saya fahami. Sebagai insan, memang tidak mudah untuk menterjemahkan ikhlas dan beramal dengannya kerana sifat lupa insan (nisyan), nafsu dan pengaruh Iblis. Akan tetapi, dengan doa kepada Allah SWT, kesabaran dan latihan demi latihan terhadap nafsu dan hati pasti membuahkan hasil. Hati manusia itu perlu dididik.

Proses ini menginsafkan saya betapa luasnya ilmu Allah SWT dan kurangnya ilmu saya sebagai hamba-Nya kerana hatta untuk memahami secebis juzuk dalam lautan ilmunya pun memerlukan masa yang lama dan masih banyak cacatnya.

Saya fikir, kronologi kuliah tentang ikhlas ini merupakan persediaan kepada saya untuk membaca buku berjudul "Ikhlas Tanpa Batas" yang saya beli beberapa tahun dahulu, baru kini terbuka hati untuk dibaca. Wallahua'alam


Semoga Allah SWT memberikan kita ikhlas dan ihsan. Amin Ya Rahim

Isnin, 1 Jun 2015

BELAJAR MEMBACA DAN MEMAHAMI

KISAH malam tadi, kami berbincang tentang takah-takah pemahaman terhadap buku. Mengapa saya berasa lebih tersentuh, lebih terdidik pada pembacaan yang kini berbanding dengan pembacaan pada dua tahun lalu. Pembacaan pada buku yang sama, pada masa yang berbeza menghasilkan pemahaman yang juga berbeza. Apakah kerana ada lapis-lapis tersembunyi dalam bahan sumber yang sama? Atau subjektiviti dan relativiti makna teks yang menimbulkan kepelbagaian pemahaman dan sering berubah?

Hakikatnya, makna teks yang membincangkan hakikat kebenaran tidak pernah berubah. Yang berubah ialah tahap pemahaman kita, yang dimatangkan dengan ilmu dan pengalaman. Jika sebelum ini kita tidak faham atau kurang faham, bukan kerana teks itu yang sulit kerana dibumbui lapis-lapis makna tersembunyi, kerana hakikat bahasa kepada insan adalah untuk menyampaikan makna dengan tepat sekali gus memberi kefahaman kepada hati yang menerima untuk bertindak bijak dan adil, lantas mendorong pada peri laku yang terbaik untuk kehidupan di dunia dan akhirat. 


Apabila berhadapan kesukaran untuk memahami makna teks pada pembacaan yang pertama, bersabarlah. Ambil masa untuk mematangkan diri, menambah pengalaman semoga bertambah nanti tahap kefahaman. Buku yang dibaca tanpa faham jangan terus ditinggalkan, baca kembali pada masa lain. Bukankah kisah kegagalan Ibnu Sina memahami teks Metaphysics nukilan Aristotles setelah 40 kali pembacaan memberi iktibar supaya pencinta ilmu tidak lelah untuk terus berusaha memahami ilmu? Begitulah iktibar yang disampaikan kepada kita menerusi rantaian khabar yang benar.

Semoga Allah membuka pintu hati kita untuk membaca dan memahami dengan lebih mudah.

Ahad, 31 Mei 2015

HIMPUNAN RISALAH KARANGAN PROFESOR SYED MUHAMMAD NAQUIB AL-ATTAS

SAYA percaya yang rata-rata pembeli himpunan tulisan ilmuwan kita ini iaitu Profesor Syed Muhammad Naquib Al-Attas, telah pun memiliki keempat-empat tulisan Profesor Al-Attas yang terhimpun di dalam buku ini, iaitu Risalah untuk Kaum Muslimin, Islam: Faham Agama dan Asas Akhlak, Tinjauan Ringkas Peri Ilmu dan Pandangan Alam dan Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. Yang membezakan edisi himpunan ini dengan buku-buku yang berasingan itu ialah kemasukan bahagian Indeks yang diusahakan Profesor Muhammad Zainiy Uthman dan Sdr. Mohd. Hilmi, yang rapi dan terperinci, sekali gus menjadikan kemasukannya sangat membantu dalam usaha rujukan nanti. 


Tahniah kepada IBFIM, CASIS dan semua yang terlibat di balik tabir penerbitannya. Semoga Allah SWT merahmati usaha kalian.

Semoga Allah SWT merahmati usaha Profesor Al-Attas, dan memberikannya kesihatan dan ketenangan untuk meneruskan perjuangan ilmunya

Khamis, 28 Mei 2015

MAKNA KEBAHAGIAAN DAN PENGALAMANNYA DALAM ISLAM

APAKAH makna kebahagiaan menurut Islam? Buku ini merupakan tulisan Profesor Syed Muhmmad Naquib al Attas yang membincangkan dan menjelaskan perihal makna dan hakikat kebahagiaan menurut Islam. Prof. Al-Attas menjelaskan makna kebahagiaan (saadah) yang melibatkan aspek rohani dan aspek jasmani manusia. Kebahagaiaan apabila insan memperoleh keyakinan tentang hak Allah SWT dan menterjemahkannya dalam peri amalan kepatuhan dan penyerahan yang sempurna kepada-Nya. Kebahagiaan tertinggi ialah ru'yat Allah iaitu melihat Allah SWT di Akhirat nanti. Bagi mencapai kebahagiaan tertinggi, insan perlu terlebih dahulu melalui dua tahap kebahagiaan di dunia iaitu pada tahap nafsi dan tahap ruhani. Kebahagiaan di dunia ini berkait rapat dengan keyakinan terhadap Kebahagiaan Terakhir.  Kebahagiaan (saadah) menghadirkan ketenangan, ketenteraman pada diri insan, sentiasa berasa diri diperhatikan Allah justeru menjadikannya melakukan kebaikan, sentiasa berharap dan yakin kepada rahmat Allah SWT. Bagi mencapai kebahagiaan ini, insan perlu mempunyai ilmu yang benar yang dengannya membantu insan untuk bersikap adil iaitu tahu meletakkan sesuatu pada tempatnya, dan seterusnya menggerakkan ikhtiyar iaitu usaha untuk mendapatkan yang terbaik di sisi Allah SWT dengan melaksanakan amal salih.  Dalam konteks ini turut dibincangkan ialah empat sifat mahmudah iaitu hikmah, keberanian, kesederhanaan dan keadilan. 


Menurut Prof. Al-Attas, sifat-sifat ini telah sedia dibincangkan oleh Aristotles namun hakikat perbincangan Aristotles tentang sifat-sifat tersebut yang mengabaikan hakikat ketuhanan telah mengundang keraguan. Ini kerana keempat-empat sifat itu dianggap mustahil untuk difahami dengan hanya berteraskan pemahaman aqal yang tanpa bimbingan wahyu.  Seterusnya, bagi memahami makna kebahagiaan iaitu saadah, Prof. Al-Attas membincangkan dan menjelaskan tentang makna kesengsaraan iaitu shaqawah. Kesengsaraan hadir dalam diri insan yang tidak menyerah diri kepada Allah SWT, justeru menganggap masalah dan ujian sebagai bala bencana, menjadikan manusia berasa hampa, putus asa, diburu ketakutan pada sesuatu yang tidak pasti dan terbelenggu dengan kebimbangan, jauh dari rasa tenteram tetapi sering dicengkam gundah-gulana. Dalam perbincangan ini, Prof. Al Attas turut menyentuh perihal konsep tragedi dalam kebudayaan Barat yang berpunca daripada kepercayaan tentang Dosa Asal (original sins) Nabi Adam as. Bagi kebudayaan Barat, masalah dan ujian hidup ialah bala Tuhan kepada manusia yang terpaksa ditanggung sebagai pewaris Dosa Asal (original sins) yang diwariskan daripada Nabi Adam yang tersingkir dari Syurga kerana tipu daya Iblis. Walau bagaimanapun, menurut Islam, ujian ialah ibtila' iaitu dugaan yang diberikan Allah SWT kepada hamba-hamba yang beriman untuk menguji keimanan mereka.  Membaca tulisan ini membawa pembaca muhasabah diri dan kembali mengenal diri kerana hakikat insan itu yang tidak terlepas dari sifat lupa dan lalai.

Saya teringat kenyataan Prof. Zainy tentang buku ini yang tentunya mempunyai nilai sentimental kepadanya sebagai penterjemah: "Ada seorang hamba Allah yang telah lama meninggal, setiap kali ke umrah dia akan membaca buku ini di Masjidil Haram menghadap Kaabah kerana katanya pada saya kesannya kepada jiwa dan pemikirannya. Dan setiap kali beliau berada di Masjid al-Haram membaca buku ini beliau akan menghantar SMS kepada saya."

Ketika berbincang dengan teman tentang ujian dan bala, kawan menyebut  dugaan hidup daripada Allah sebagai bala. Saya menyatakan bahawa yang tepat ialah ibtila' (ujian untuk meningkatkan iman insan) seperti yang dijelaskan Profesor Al Attas ini, kawan membalas, "Ya, betul. Kita ni selalu beri makna yang salah pada konsep yang dah sedia ada di dalam Islam". Wallahua'alam.

Jumaat, 15 Mei 2015

Ahad, 3 Mei 2015

MENGENAL MAKNA

SAYA membiarkan komen balas terakhir oleh sahabat ini tanpa jawab. Saya memandang komennya, tidak pasti jawapan untuk diberi. Ketika itu, pembacaan saya pada buku Ma'na Kebahagiaan dan Pengalamannya dalam Islam karangan Prof. Syed Muhammad Naquib Al-Attas berbaki beberapa helai sahaja untuk ditamatkan. Dalam waktu itu juga, saya berasa terlalu mengantuk, waktu berubah pada jam 1 pagi. Saya gagal menahan mata, berasa terganggu untuk meneruskan pembacaan, lalu saya katakan pada diri, "Biar aku tidur sekejap, nanti bangun dan habiskan bacaan". Saya tidur dengan ingatan tentang komen balas sahabat, mengapa perlu tahu tentang gelap untuk kenal terang, dan isi-isi daripada buku yang telah saya lewati.


Apabila bangun pada jam 2, saya menyambung bacaan dan sampai pada nota penterjemah buku ini iaitu Prof. Zainy Uthman:

Mengenal lawan pada sesuatu adalah satu kaedah akliah untuk memudahkan faham menerima sesuatu yang sukar untuk ditanggap oleh daya khayal. Dengan memperikan segala sifat pada lawan sesuatu itu, maka akal akan lebih hampir kepada menerima faham akan suatu ta'rif haddi terhadap sesuatu yang ditinjaunya itu. Kaedah ini digunakan dalam menyatakan iman dengan menyatakan lawannya iaitu kufur yang dikenali dengan pelbagai cabangnya yang lain seperti berbuat shirik, zindik, ilhad dan sebagainya (2002:44).

Inilah jawapannya maka saya menjawab komentar sahabat "Seperti kenal neraka untuk kenal syurga. Kenal shaqawah untuk kenal saadah."

Tidak terhenti setakat itu, soal ini terus berlegar di fikiran saya dan dalam konteks bidang saya iaitu kesusasteraan. Saya teringat pada perakuan seorang sarjana sastera yang mempertahankan novel Tivi sebagai karya sufi. Bagi yang telah membaca novel nukilan Shahnon Ahmad, tentu ingat benar plot novel nipis tersebut. Jujur pada hati, apakah pembaca berasa sekurang-kurangnya melewati daerah sufi atau digigit keberahian dek unsur-unsur sensasi dan erotik yang melatarinya. Saya teringat juga pada jawapan Shahnon Ahmad bahawa apa yang ditulis itu iaitu memaparkan kejahatan demi kejahatan (disebut sebagai juzuk azab) dikatakannya menepati al-Quran juga yang memaparkan kisah-kisah tentang neraka untuk manusia mengambil iktibar. Dari satu segi, Shahnon betul tetapi tindakannya meniadakan perihal kebaikan untuk menyeimbangi kejahatan itu membawa kepada tiadanya penilaian moral (poetic judgement) dan mengundang kekaburan moral (moral ambiguity). Oleh itu, bagaimana boleh dikatakan karya itu sebagai karya sufi?

Begitulah lintasan-lintasan di fikiran saya seusai membaca buku itu. Maknanya tentang kebahagiaan menurut Islam, tetapi telah mendorong saya untuk berfikir dalam konteks yang pelbagai. Mengapa jadi demikian? Pada saya, inilah tanda-tanda universalnya ilmu Islam. Tetapi, lebih tepat lagi ialah komen Prof. Zainy Uthman ini, "
Now your thinking starts. That is how that book captivates the readers. It makes them think. That's the mark of a good book."
 
"Jadi orang, berfikirlah dengan betul", dialog ini diujarkan oleh watak Dadu (lakonan Shiro) dalam filem Ustaz, Mu Tunggu Aku Datang! yang saya tonton petang tadi, dan saya pilih untuk tugasan bagi subjek filem yang saya ikuti. Dialog itu, diujarkan dengan bersahaja dalam situasi yang lucu melibatkan dua watak pemuda yang insaf, bertaubat dan mahu kembali ke jalan Allah, tetapi amat bermakna bagi saya.

Jadi orang, berfikirlah dengan betul.